Vedligeholdelsesoplysninger

  Rengøring af Pacojet-systemet

 • Pacojet er et madlavningssystem til forarbejdning af næringsmidler, og derfor er pleje og rengøring af særlig stor betydning. Principielt skal apparatet altid rengøres, før arbejdet påbegyndes, samt når arbejdet er afsluttet. De obligatoriske rengøringsintervaller samt den tilhørende fremgangsmåde fremgår af brugerhåndbogen.

  Rengøringsmidler

 • Med henblik på korrekt og hygiejnisk rengøring af dit Pacojet-madlavningssystem skal du altid anvende et desinficerende, ikke-skummende rengøringsmiddel, der er godkendt til forarbejdning af næringsmidler.

  Vedligeholdelse

 • Vi anbefaler, at din kompetente officielle Pacojet-servicepartner servicerer dit Pacojet-madlavningssystemet mindst én gang årligt (efter ca. 2000 komplet forarbejdede pacosseringsbægre).

 • For at kunne garantere en hurtigt og gnidningsfri service anbefaler vi, at servicetidspunkter aftales på forhånd med din kompetente officielle Pacojet-servicepartner. Desuden anbefaler vi, at Pacojet-madlavningssystemet fremsendes i original emballage med pacosseringskniv, bægerholder samt stænklåg.

  Garanti

 • Principielt leveres alle Pacojet-apparater med en standardgaranti på et år regnet fra datoen for køb af det nye apparat (fakturadato). Denne standardgaranti dækker produktions- og materialefejl. De obligatoriske garantifrister fremgår af brugerhåndbogen.

Fejl

Fejl
Pacojet-systemet standser, selv om den ønskede mængde ikke er forarbejdet eller kun er delvist forarbejdet. Fejlmeddelelse vises i displayet.
Årsag
Apparatet er overbelastet. (Overbelastning forekommer normalt, når en opskrift på tilberedning af næringsmidler ikke kan forarbejdes.)
Foranstaltning
Sluk for apparatet på kontakten, og tænd for kontakten igen efter ca. 5 sekunder.

Vises der ikke længere nogen fejlmeddelelse i displayet, kan du straks forarbejde yderligere bægre.

Vises der en fejlmeddelelse i displayet som før, når apparatet tilkobles igen, er den mekanisk overbelastningsbeskyttelse aktiveret. Henvend dig til den kompetente officielle Pacojet-servicepartner.
Pacojet skaber ikke et overtryk under pacosseringen.
Overfladen på stænklåget er ikke glat. Da denne del sørger for tætning af forarbejdningssystemet, skal materialets overflade være ren og ubeskadiget på tætningslæberne.
Kontrollér stænklåget for eventuelle urenheder og beskadigelser. Rens stænklåget, hvis der forekommer urenheder. Henvend dig til den kompetente officielle Pacojet-servicepartner, hvis der efterfølgende stadig ikke kan opbygges et tryk.
Pacosseringskniven sidder ikke længere fast på den skråfortandede, magnetiske knivholder.
Pacosseringskniven fastholdes af den skråfortandede, magnetiske knivholder, når motoren er afbrudt. Hvis der er snavs på knivholderen eller i hullet til pacosseringskniven, bliver afstanden mellem magnet og pacosseringskniv større, og magneten er ikke længere tilstrækkeligt kraftig til at fastholde pacosseringskniven.
Rengør tilslutningsstykket og hullet til den magnetiske pacosseringskniv. Henvend dig til den kompetente officielle Pacojet- servicepartner, hvis pacosseringskniven derefter stadig ikke kan sidde fast på den skråfortandede, magnetiske knivholder.