Dos and Don’ts

Før første ibrugtagning

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Rens paccosseringsbægre og samtlige tilbehørsdel grundigt inden første ibrugtagning.
Forklaring
 

 

Tips
 
Anvend en almindelige opvaskemiddel til formålet.

 

Påfyldning af pacosseringsbægeret

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Fyld maksimalt pacosseringsbægeret op til påfyldningslinjen.
 • Fyld hulrum i bægeret med væske.
 • Overfladen på indholdet i bægeret skal være jævn og glat.
 • Overfyld ikke pacosseringsbægeret.
 • Indholdet i bægeret må ikke indeholde hulrum.
Forklaring
 
 • Under pacosseringen, som foregår under tryk, udvides indholdet i bægeret med op til 30 %.
 • I tilfælde af overløb trykkes indholdet i bægeret forbi den primære tætning og ind i apparatet, hvorved hovedlejet beskadiges.
 • Pacosseringsbægeret er overfyldt, hvis låget ikke kan lukkes ordentligt eller løfter sig under dybfrysningen.
Tips
 
Påfyldning af pacosseringsbæger: Se brugerhåndbogen

Pacossér en portion, hvis bægeret er overfyldt, tag denne portion helt ud, og gentag forløbet, indtil påfyldningsvolumen i bægeret igen er normal.


 

Indfrysning (>24 timer)

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Pacosseringsbægeret skal indfryses ensartet i minimum 24 timer ved -22 °C.
 • Pacossér ikke bægeret, før indholdet er helt dybfrossent. Pacosseringskniven eller motoren kan blive beskadiget.
 • Læg ikke yderligere ingredienser ned i pacosseringsbægeret, der indeholder allerede dybfrosne tilberedninger, med henblik på at pacossere disse!
 • Forarbejd aldrig indholdet i pacosseringsbægeret med en kernetemperatur, som er lavere end -23 °C.
Forklaring
 
 • Indholdet af bægeret skal være helt dybfrossent i forbindelse med pacosseringen.
 • Kun delvist dybfrossent indhold i bægeret kan medføre, at pacosseringskniven brækker af eller bøjes, så motoren skal yde mere, og dette kan medføre problemer eller motorskader.
 • Med bøjet pacosseringskniv skal motoren yde mere, og det medfører problemer med produktkonsistensen, eller det kan medføre motorskader.
 • Hvis indholdet i bægeret ikke er tilstrækkeligt koldt, kan det have en negativ indvirkning på produktets konsistens (for groft eller for fint).
 • Indholdet af bægeret skal være fast forbundet med pacosseringsbægeret under pacosseringen, da der ellers kan ske overbelastning eller beskadigelse af apparatet.
Tips
 
Indfrysning ved -22 ˚C i minimum 24 timer.
Kontrol af din dybfryser: Lad et bæger stå i dybfryseren med isat termometer i minimum 24 timer.

 

Før genindfrysning

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Overfladen på et allerede delvist benyttet pacosseringsbæger skal altid glattes ud.
Forklaring
 
 • En ujævn overflade på indholdet i bægeret kan beskadige pacosseringskniven.
Tips
 
 

 

Flydende nitrogen (LN2), kuldioxid (CO2) & Co.

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Pacossér aldrig indholdet af et bæger, der er blevet indfrosset med flydende nitrogen (LN2) eller kuldioxid (CO2), eller som indeholder kulsyre. Pacosseringsbægeret kan eksplodere.
Forklaring
 
 • Ved kontakt med næringsmidler bliver nitrogen straks gasformig, hvilket eventuelt kan medføre en eksplosion give brugeren kvæstelser.
Tips
 
 

 

Vedligeholdelse af pacosseringskniven

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • En bøjet pacosseringskniv skal straks udskiftes.
 • Udskift pacosseringsknivene én gang årligt.
 • Smør pacosseringskniven med olie, der er egnet til fødevarer, efter rengøringen.
Forklaring
 
Bøjet pacosseringskniv:
 • Giver ikke optimale resultater
 • Kan medføre motorskader.
Tips
 
Test: Læg kniven på en jævn overflade, og tryk på én af enderne. Kniven skal vibrere/vippe frem og tilbage. Bliver kniven liggende på den ene side, er den bøjet.
Nye knive kan købes direkte hos din godkendte Pacojet-forhandler.

 

Isætning af pacosseringskniv/stænklåg

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Placér pacosseringskniven/stænklåget på den takkede, magnetiske ende af akslen.
 • Der skal lyde et „klik“, når pacosseringskniven/stænklåget går i hak i den korrekte position i akslen.
 • Sørg altid for, at en pacosseringskniv er fastgjort på den magnetiske ende af akslen, før du pacosserer et indfrosset bæger.
 • Læg aldrig pacosseringskniven/stænklåget på pacosseringsbægeret med henblik på pacossering.
 • Start ikke apparatet, hvis pacosseringskniven/stænklåget ikke er forsvarligt fastgjort på akslen. Du risikerer at forvolde alvorlig skade på apparatet.
Forklaring
 
 • En ukorrekt fastgjort pacosseringskniv rammer overfladen af indholdet og »trækkes ind« af akslen, hvilket fremkalder en høj lyd. Tryk straks på STOP/FRA-knappen, før maskinen selv stopper automatisk (Error). Bed salgsafdelingen om at forklare, hvordan pacosseringsbægeret fjernes, før du indsender apparatet til reparation (dette er ikke omfattet af garantien).
 • Hvis der ikke er isat nogen pacosseringskniv under pacosseringen, trykkes akslen opad og ind i kabinettet på apparatet, hvilket forårsager store skader.
Tips
 
Akslen rager frem fra Pacojet-huset (se brugerhåndbogen)

Forsøg forsigtigt at dreje pacosseringskniven på akslen. Når den er isat korrekt, bør du kunne mærke en modstand.

Sørg for, at alle brugere ved, hvordan man isætter pacosseringskniven korrekt.


 

Rengøring af apparat

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Rengør Pacojet efter hver brug, eller minimum én gang ved afslutning af arbejdsdagen.
 • Anvend altid pacosseringsbægre af stål til vandet under rengøringen eller skylningen. Hvis kun det udvendige bægerholder anvendes, kan det medføre blokering af akslen.
Forklaring
 
 • Rengøringen er nem – og varer kun 60 sekunder!
Tips
 
Anvend et ikke-skummende rengøringsmiddel til rengøringen.

 

Reparation & vedligeholdelse

Hvad skal jeg være opmærksom på?
 • Opbevar den originale transportemballage og holderne i polystyren.
 • Indsend din Pacojet til service én gang årligt.
Forklaring
 
 • Den originale emballage giver optimal beskyttelse mod transportskader.
 • Regelmæssige årlige eftersyn sikrer, at Pacojet arbejder pålideligt i lang tid.
Tips