Registrering

For at kunne aktivere den særlige femårige garanti på motoren i din Pacojet 2 kræves en registrering af apparatet inden for fire uger efter købet (fakturadato). I den forbindelse skal apparatets serienummer angives. Sørg for, at registreringen af apparatet sker rettidigt, og at serienummeret angives fuldstændigt, da vi i modsat fald ikke kan yde denne særlige garanti på din Pacojet 2.

Tiltaleform*

Angivelser om Pacojet 2

- -
- -

Serienummeret står på undersiden af dit Pacojet-apparat.

 
Databeskyttelse*